Τελευταία Νέα
Ισολογισμός Waste et Water ΕΠΕ 2014
Η Waste et Water ΕΠΕ χορηγός στην εκδήλωση στη Γαλλική Πρεσβεία για την Εθνική επέτειο της Γαλλίας , 14-7-2014
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ W&W ΚΑΙ ΔΕΥΑΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
2, Allee d’Evry Technopole de Nancy Brabois
54600 Villers-les-Nancy
FRANCE
ΓΑΛΛΙΑ 
ΤΗΛ. +33 6 15 36 36 07
email: contact@wastenwater.com


ΕΛΛΑΔΑ
Βασ. Κωνσταντίνου 44 , Αθήνα 11635
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. 210 - 9241701
ΦΑΞ. 210 - 9246767
email:contact@wastenwater.com


ΤΟΥΡΚΙΑ
Buyukdere Cad: No 127, Astoria Is Merkezi , A Blok
K: 8/9/10 , Esentepe , 34394 Istanbul , Turkey
TEL. +90 212 340 76 08
FAX. +90 212 340 76 01
email: contact@wastenwater.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Η WASTE ET WATER ΕΠΕ, δεσμεύεται όπως χειρίζεται στα πλαίσια της νομιμότητας το σύνολο των εργασιακών θεμάτων της και πιο συγκεκριμένα:

1. Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά

Το να κάνουμε τα πάντα με ασφάλεια και με εντιμότητα σημαίνει ότι πρέπει πάντα η συμπεριφορά μας να είναι ειλικρινής, νόμιμη και ηθική. Η λήψη ηθικών αποφάσεων απαιτεί την καλύτερη δυνατή κρίση μας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας μας ενδέχεται να μην καλύπτει κάθε θέμα που τυχόν θα αντιμετωπίσουμε, παρέχει όμως κατευθύνσεις για τη συνεργασία μας με συναδέλφους, πελάτες αι συνεργάτες, καθώς και για την αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής ή συμμόρφωσης τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στην εργασία μας.

H συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ασφαλή και έντιμη διενέργεια όλων μας των πράξεων. Πολιτική μας είναι η πλήρης  συμμόρφωση  με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες.

Πέραν τούτου, οφείλουμε να ακολουθούμε την ηθική που επιβάλλεται από την αρχή της μη κατάχρησης εξουσίας με γνώμονα την προστασία των αδυνάτων έναντι των ισχυρών.

Για την τήρηση και τον έλεγχο της ειλικρινούς και ηθικής συμπεριφοράς της WASTE ET WATER ΕΠΕ ορίζεται ως υπεύθυνος και θεματοφύλακας ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής.

 

2. Πρόληψη κατά της διαφθοράς

Η νομοθεσία κατά της διαφθοράς απαγορεύει σε νομικά και φυσικά πρόσωπα την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος μέσω δωροδοκίας κρατικών αξιωματούχων ή ιδιωτών. H Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες Νόμους περί μη διαφθοράς.

Ποτέ δεν πρέπει να προσφέρουμε ή να αποδεχόμαστε παράνομες πληρωμές ή δωροδοκίες, ή να διευκολύνουμε ενέργειες διαφθοράς οποιουδήποτε είδους. Η εν λόγω απαγόρευση των δωροδοκιών ισχύει και για τρίτα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της WASTE ET WATER ΕΠΕ, όπως αντιπρόσωποι, ανάδοχοι και σύμβουλοι που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της μας. Στην Πολιτική Πρόληψης Διαφθοράς μας αναφέρονται οι γενικές απαιτήσεις για την πρόληψη της διαφθοράς και των δωροδοκιών. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής.

 Τα δώρα και οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας που ανταλλάσσονται μεταξύ της WASTE ET WATER ΕΠΕ και τρίτων θα πρέπει να σχετίζονται με νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς. Τα δώρα και η ψυχαγωγία θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε εύλογο βαθμό και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πρόληψης της διαφθοράς και των δωροδοκιών.

Για την τήρηση και τον έλεγχο της πολιτικής για την Πρόληψη κατά της διαφθοράς της WASTE ET WATER ΕΠΕ ορίζεται ως υπεύθυνος και θεματοφύλακας ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής.