Τελευταία Νέα
Ισολογισμός Waste et Water ΕΠΕ 2014
Η Waste et Water ΕΠΕ χορηγός στην εκδήλωση στη Γαλλική Πρεσβεία για την Εθνική επέτειο της Γαλλίας , 14-7-2014
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ W&W ΚΑΙ ΔΕΥΑΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
2, Allee d’Evry Technopole de Nancy Brabois
54600 Villers-les-Nancy
FRANCE
ΓΑΛΛΙΑ 
ΤΗΛ. +33 6 15 36 36 07
email: contact@wastenwater.com


ΕΛΛΑΔΑ
Βασ. Κωνσταντίνου 44 , Αθήνα 11635
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ. 210 - 9241701
ΦΑΞ. 210 - 9246767
email:contact@wastenwater.com


ΤΟΥΡΚΙΑ
Buyukdere Cad: No 127, Astoria Is Merkezi , A Blok
K: 8/9/10 , Esentepe , 34394 Istanbul , Turkey
TEL. +90 212 340 76 08
FAX. +90 212 340 76 01
email: contact@wastenwater.com

Εξοπλισμός

Σε διαρκή συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του κλάδου αναλαμβάνουμε την ταχύτατη εισαγωγή και εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου μηχανήματος ή προϊόντος για τον τομέα περιβάλλοντος. Εξοπλισμός κατάλληλος για κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «με το κλειδί στο χέρι» ή επέκτασης- αναβάθμισης υφιστάμενης εγκατάστασης για βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα.

Προσφέρουμε ταχύτατη παράδοση και εξειδικευμένο after sale service . Ο εξοπλισμός προσφέρεται επίσης με Leasing και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Εξοπλισμός για Υγρά απόβλητα: 

 • Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (SBR, compact βιολογικοί)
 • Μονάδες εσχάρωσης (στροφοκόσκινο κλπ)
 • Ελαιοδιαχωριστής με Λαμέλες
 • Μονάδας επίπλευσης (DAF)
 • Μονάδες εξάτμισης για ειδικές εφαρμογές (μεταλλοβιομηχανία, βιομηχανία χρωμάτων, ειδικά βιομηχανικά απόβλητα)
 • Φιλτρόπρεσσες για αφυδάτωση λάσπης
 • Φυγοκεντρικός Διαχωριστής για αφυδάτωση λάσπης
 • Μονάδες Μεμβρανών
 • Τεχνολογία MBBR (Κινούμενων Βιοαντιδραστήρων)
 • Αναδευτήρες
 • Φυσητήρες
 • Διαχύτες
 • Ξέστρα
 • Μονάδες παραγωγής πολυηλεκτρολύτη
 • Δοσιμετρικές αντλίες
 • Αεριστήρες
 • Φίλτρα
 • Ανοξείδωτες Δεξαμενές Καθίζησης
 • Δεξαμενές Καθίζησης με Λαμέλες
 • Συστήματα Απόσμισης
 • Μονάδες παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια χώνευση
 • Εξειδικευμένα συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για την βιομηχανία
 • Ειδικά αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτες, ειδικά πρόσθετα κλειστών κυκλωμάτων και πύργων ψύξεως, κτλ)
 • Αντιρρυπαντικά σκάφη για θαλάσσια ρύπανση
 • Δεξαμενές κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο
 • Σωληνώσεις PVC

Η εταιρεία Waste et Water Sarl (WASTE & WATER LTD) παρέχει Συστήματα αυτοματισμού PLC (Allen Bradley , Siemens) καθώς και Συστήματα τηλεδιαχείρισης SCADA για τον πλήρη αυτοματισμό των εγκαταστάσεων Μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις που Σχεδιάζει και κατασκευάζει η εταιρεία . Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εγκατάστασης Συστημάτων Αυτοματισμού και σε υφιστάμενες Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Στερεά απορρίμματα:
 • Εξοπλισμός συμπίεσης και μεταφοράς αποβλήτων
 • Εξοπλισμός επεξεργασίας στραγγιδίων για ΧΥΤΑ
 • Εξοπλισμός ανακύκλωσης αστικών και προεπιλεγμένων αποβλήτων
  Εξοπλισμός για Συστήματα Επεξεργασίας Νερού:
 • Αμμόφιλτρα
 • Φίλτρα ενεργού άνθρακα
 • Αποσκλήρυνση
 • Αντίστροφη Ώσμωση
 • Αντλίες επεξεργασίας νερού
 • UV – Φίλτρα απολύμανσης
 • Μονάδες αφαλάτωσης
 • Προιόντα καθαρισμού γεωτρήσεων
 • Εξοπλισμός καθαρισμού λιμένων
Ηλεκτρολογικοί Πίνακες και Συστήματα Αυτοματισμού PLC:
 • Ηλεκτρικά καλώδια και εξοπλισμός
 • Πίνακας ελέγχου
 • Σύστημα αυτοματισμού PLC
 • Σύστημα τηλεδιαχείρισης SCADA
Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού:

Η εταιρεία Waste et Water Sarl (WASTE & WATER LTD) δύναται να παρέχει όλες τις απαιτούμενες εργασίες Πολιτικού Μηχανικού που πιθανόν να απαιτούνται για την κατασκευή μιας Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων καθώς προσφέρει έργα «με το κλειδί στο χέρι».