• Βιομηχανικά Απόβλητα

  Η Waste & Water αναλαμβάνει την λειτουργία, την συντήρηση και τον έλεγχο των αποβλήτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

  περισσότερα
 • Αστικά Λύματα

  Η Waste & Water εξασφαλίζει σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την κατασκευή την λειτουργία, την συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων αποχέτευσης.

  περισσότερα
 • Ύδρευση

  Η Waste & Water εξασφαλίζει σε συνεργασία με τις Βιομηχανίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την κατασκευή, την λειτουργία και συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης.

  περισσότερα

1