Η Waste & Water αναλαμβάνει την λειτουργία, την συντήρηση και τον έλεγχο των αποβλήτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αναλυτικότερα:

  • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων
  • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
  • Παραγωγή υπερκάθαρου νερού
  • Ανακυκλοφορία επεξεργασμένων στην παραγωγική διαδικασία
  • Λειτουργία και συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού
  • Περιβαλλοντολογικές και χημικοτεχνικές μελέτες
  • Εξειδικευμένες αναλύσεις και έλεγχος ειδικών αποβλήτων
  • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης (SCADA), με μετάδοση των πληροφοριών και εντολών σε πραγματικό χρόνο

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι συνεχείς και επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σε περίπτωση δυσλειτουργίας η επέμβαση της υπηρεσίας είναι άμεση, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.