Η Waste & Water εξασφαλίζει σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την κατασκευή την λειτουργία, την συντήρηση και τον έλεγχο των συστημάτων αποχέτευσης και αναλυτικότερα:

  • Λειτουργία και συντήρηση βιολογικών καθαρισμών συντήρηση αντλιοστασίων
  • Επεξεργασία αστικών λυμάτων
  • Διαχείριση δικτύων
  • Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού
  • Περιβαλλοντολογικές και χημικοτεχνικές μελέτες
  • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης (αποφράξεις)
  • Έλεγχος αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού
  • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης (SCADA), με μετάδοση των πληροφοριών και εντολών σε πραγματικό χρόνο

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων είναι συνεχείς και επί εικοσιτετραώρου βάσεως και σε περίπτωση δυσλειτουργίας η επέμβαση της υπηρεσίας είναι άμεση, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του σταθμού.