Ιδρύσαμε την Waste & Water το 2006 στη Γαλλία. Παρήγαγε τα πρώτα DAF μηχανήματα το 2009. Από τότε, και για περισσότερα από 15 χρόνια, η Waste & Water ειδικεύεται στην ταχεία πρόοδο της δευτερογενούς βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν προηγμένα υλικά, καινοτόμες τεχνικές κατασκευής προϊόντων και καινοτόμα και απλά εξαρτήματα αλληλοσύνδεσης.