Οι ελαιοδιαχωριστές – πετρελαιοσυλλέκτες είναι συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων που διαχωρίζουν τα λάδια και άλλα πετρελαιοειδή που περιέχονται στα υγρά απόβλητα. Για τον διαχωρισμό αξιοποιείται η διαφορά πυκνότητας των διαφόρων συστατικών των αποβλήτων και για τον λόγο αυτό τα προς επεξεργασία υγρά θα πρέπει να μετακινούνται αργά για να παρέχεται ικανός χρόνος για καθίζηση.

Λάδια και άλλα πετρελαιοειδή διαχωρίζονται λόγω διαφοράς της πυκνότητάς τους από το νερό και συσσωρεύονται στην επιφάνεια. Όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα ροής των αποβλήτων τόσο καλύτερος ο διαχωρισμός που επιτυγχάνεται. Η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή βελτιώνεται εντυπωσιακά με τη χρήση πλακών Lamella.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Type WW-OLS.05/IS WW-OLS.10/IS WW-OLS.20/IS
Flow rate 5 m3/hr  10 m3/hr  20 m3/hr
Plates construction Material HDPE/PVC  HDPE/PVC  HDPE/PVC
Plate type Cellular  Cellular  Cellular
Plate size (mm) 40/60  60  60/80
Inclination 55ο – 60ο  55ο – 60ο  55ο – 60ο
Tank Construction Material SS 304/316  SS 304/316  SS 304/316
Oil skimmer motor 0,18 KW  0,25 KW  0,25 KW
Dimensions (wxdxh) (m)  3.0 x 1.2 x 1.5  4.0 x 1.2 x 2.0  5.8 x 2.1 x 2.0

 

Οι ελαιοδιαχωριστές διαθέτουν σύστημα επιτάχυνσης επίπλευσης αιωρούμενων σωματιδίων μέσω πλακών τύπου Lamella.

Η μοντέρνα τεχνική διαχωρισμού επιβάλει την χρήση πλακών PVC με διαμόρφωση κυψελών, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Καλύτερη επιπλευσιμότητα
  • Καλύτερη δυνατότητα απολάσπωσης, λόγω μικρότερων όγκων καθιζάνουσας λάσπης
  • Αποφυγή φαινομένου clogging των πλακών
  • ∆υνατότητα αύξησης της παροχής της Βιολογικής Βαθμίδας
  • Βελτίωση στα φορτία της τελικής εκροής

Οι πλάκες τύπου Lamella προσφέρουν μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής ανά m2, υψηλή μηχανική αντοχή, πάχος πλακών >1mm, σταθεροποίηση πλακών κατά την κατασκευή με ακτίνες UV, πιστοποιητικό ευθυγράμμισης

Στην Waste & Water κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε εξειδικευμένα μηχανήματα αλλά και σε διαρκή συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές του κλάδου παγκοσμίως, αναλαμβάνουμε την ταχύτατη εισαγωγή και εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου μηχανήματος ή προϊόντος για τον τομέα περιβάλλοντος. Εξοπλισμός κατάλληλος για κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «με το κλειδί στο χέρι» ή επέκτασης- αναβάθμισης υφιστάμενης εγκατάστασης για βιομηχανικά απόβλητα και αστικά λύματα. Προσφέρουμε ταχύτατη παράδοση και εξειδικευμένο after sale service. Ο εξοπλισμός προσφέρεται επίσης με Leasing και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την εξυπηρέτηση πελατών, είτε πρόκειται για την ποιότητα των συστημάτων μας, από τις συμβουλές και τη βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας για την επιλογή προϊόντων και την εφαρμογή, είτε από την επιτόπια εκπαίδευση που παρέχεται για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί το πλήρες όφελος των μηχανημάτων.