Το περριστροφικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τυμπάνου είναι ένας σύνηθες εξοπλισμός για την επεξεργασία λυμάτων σε βιολογικούς καθαρισμούς. Το περιστροφικό φίλτρο κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα. Το Rotary Drum Screen Drum Filter αποτελείται από το μεταλλικό ανοξείδωτο πλαίσιο, το περιστρεφόμενο κυλινδρικό τύμπανο (φίλτρο), το ξέστρο και την ηλεκτροκίνηση.

Τα απόβλητα ρέουν μέσα στη δεξαμενή τροφοδοσίας μέσω φλάντζας στομίου και μεταφέρεται στην εξωτερική επιφάνεια του τυμπάνου φιλτραρίσματος από ειδικό διανομέα.

Το καθαρισμένο νερό περνά μέσα από την επιφάνεια φιλτραρίσματος προς το στόμιο εξόδου, ενώ τα στερεά σωματίδια παραμένουν στην επιφάνεια του περιστροφικού τυμπάνου και στη συνέχεια αφαιρούνται από ενα ξέστρο στο εξωτερικό του τυμπάνου.

Πλεονεκτήματα του φίλτρου περιστροφικής οθόνης τυμπάνου:
- Εξατομικευμένος εξοπλισμός
- Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L - 316L
- Συμπαγές μέγεθος
- Χαμηλή συντήρηση
- Αυτόματο και αυτοκαθαριζόμενο
- Τύμπανο: με Wedge Wire που ξεκινά από 0,25mm

Εφαρμογές του Rotary Drum Screen Drum Filter:

 • Σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων
 • Μονάδες επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων
 • Βιομηχανία Βυρσοδεψείων
 • Χημική Βιομηχανία
 • Βιομηχανία πλυντηρίων
 • Σφαγεία
 • Βιομηχανία χαρτοποιίας
 • Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας
 • Ιχθυοβιοκαλλιέργιες
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών