Τα δοσομετρικά συστήματα, είναι συστήματα τα οποία προσθέτουν το ανάλογο χημικό πρόσθετο στο νερό, ώστε να αποκτήσει μία επιθυμητή ιδιότητα. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής αποτελεί η χλωρίωση του νερού, όπου το χλώριο σε υγρή μορφή (υποχλωριώδες νάτριο) προστίθεται στο νερό για απολύμανση.

Οπουδήποτε απαιτείται δοσομέτρηση υγρών, τα δοσομετρικά συστήματά μας, μπορούν να εξασφαλίσουν, χλωρίωση νερού, διαύγαση κ.λ.π.

 

 Οι δοσομετρικές αντλίες έχουν δυνατότητες για:

 

- Ακριβής δοσομέτρηση
- Απρόσκοπτη λειτουργία κάτω και από τις πιο αντίξοες συνθήκες.
- Απλή δοσομέτρηση.
- Δοσομέτρηση μέσω εντολής από εξωτερικό σήμα (απλό η αναλογικό)
- Δοσομέτρηση με έλεγχο του σωστού ρυθμού δοσομέτρησης.
- Δοσομέτρηση με ταυτόχρονο έλεγχο και ρύθμισης pH, χλωρίου.

 Tα όργανα μέτρησης και ελέγχου μπορούν να συνεργάζονται με δοσομετρικές αντλίες, με σκοπό τον έλεγχο και ρύθμιση:
- pH
- Ενεργού χλωρίου
- Δυναμικού οξειδοαναγωγής
- Αγωγιμότητας